Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Gwarancje, reklamacje, zwroty

 

 

1. Podstawą  przyjęcia  reklamacji  jest dowód zakupu towaru (Faktura VAT).

 

2. Gwarantem sprzętu, za wyjątkiem sprzętu posiadającego zew producenta, jest firma Damian Pokuciński

 

3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z  art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru 10 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.

 

4. Towar przesłany do sklepu w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny.

 

W odniesieniu do sprzętów nie spełniających tego warunku sklep zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji.

 

5. Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r.

Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

6. Sposób realizowania zobowiązań sklepu daje Klientowi prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę, chyba, że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się częściowego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, co oznacza automatyczny zwrot kosztów poprzez przelew bankowy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych.

 

7. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży przez sklep.

 

8. Jeżeli do produktu dołączona jest karta gwarancyjna producenta, Nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej zgodnie z zawartą w niej informacją.

 

9. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania produktów do specjalistycznych serwisów może zostać wydłużony do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.

 

10. Gwarancją  nie  są  objęte:

• uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,

• produkty oraz mechanizmy ulegające naturalnemu zużyciu,

• uszkodzenia spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub konserwacją,

• uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,  napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Nabywcę lub osoby trzecie

• uszkodzenia powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia,

• sprzęt, którego dokument zakupu, lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto,

• naturalne zużycie elementów.

 

11. W przypadku przesłania w ramach reklamacji w pełni sprawnego produktu sklep zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem produktu w wysokości pokrywającej koszt pracy serwisanta.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Statystyki

Produktów:
54
Kategorii:
10
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe